torsdag 9 december 2021

Tidiga Lungsjön i domboken 1692-1701

Jag har fortsatt att titta i domboksavskriften och letat efter Lungsjön.

1694: Följande tionderäknare ifrån Ramsele pastorat avlade sin trohetsed, nämligen: Anders Ericsson i Näs, Anders Pehrsson i Holmstrand, Nils Larsson i Västby, Pehr Nilsson i Gransjö, Abraham Eliasson i Västby, Abraham Abramsson i Mo, Zachris Pehrsson i Bölen, Pehr Zachrisson i Lungsjön, Ingel Ericsson i Flyn, Anders Mårtensson i Sil. Dock innan eden avlades, angav Abraham Ericsson i Västby att Anders Jacobsson i Helgum by undandoldt 9 eller 10 skylar råg, som han bort göra tionde efter.

1697: Elias Ericsson lät tredje gånge uppbjuda 4 1/4 seland hus och jord i Nordankäl, som han köpt av Anders Israelsson år 1685, och detta år försålt till Johan Larsson ifrån Lungsjön. Johan Larsson lät nu första gången uppbjuda samma hemman, som han den 4/8 1697 inköpt för 90 daler kpmt av Elias Ericsson. 

1701: Johan Larsson ifrån Lungsjön lät tredje gången uppbjuda 6 3/4 seland hus och jord i Nordankäl, som han köpt av Elias Ericsson ibidem för 90 daler kptm den 1697.

Som ni kan se blir det färre noteringar och i kväll blir det bara sju år, mera kommer imorgon.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar