onsdag 22 december 2021

Lungsjön i Domboken 1760-1790

Här kommer de sista noteringarna som finns i avskriften för Lungsjön. 

1761 Hösttinget:

Bröderna Abraham Jonsson ifrån Revsund, Nils Jonsson ifrån Lungsjön och Jon Jonsson ifrån Västvattnet hava stämt brodern Eric Jonsson, för det han borde inventerat deras fädernehemman, 2 seland hus och jord i Backe eller Julsjö till systerdottern Brita Jonsdotter, sökande nu vinna utslag om denna börd och besittning.

1766 Vintertinget:

Uppå ansökan av Ingel Andersson i Sel förordnades Matts Nilsson i Ovanmo att biträda vid förmyndarskapet för Nils Jonssons i Lungsjön 5 söner och en dotter som äro omyndiga. Nils Jonssons hustru, Kerstin Andersdotter har avlidit.

1776 Vintertinget:

Med skriftlig avhandling gjord i denna månad (januari), som Olof Pehrsson i Lungsjön och Ingel Andersson i Sel, med  hustrur, uti vittnenas Nils Nylander och Pehr Pehrsson i Ovanmo övervaro, författat och underskrivit, bevisas hurusom bemälte Olof Pehrsson med dess hustru emot utbetalte 180 daler kpmt och testamente av all lös egendom, fått av Ingel Andersson och dess hustru på livstid 1/2 seland jord och en humlegård, samt föda till 2 kor och 10 småkreatur, samt löfte om häst till nödiga körslor.

1781 Hösttinget:

Uti saken emellan Olof Pehrsson i Lungsjön och dennes måg, Måns Månsson, angående rättigheten till hemmansdelen 1/4 av 6 seland hemmanet Nr 1 uti Lungsjön, hade överenskommits, att Måns Månsson och hans hustru från nästa vår skulle njuta bemälte hemmansdel, emot att Olof Pehrsson och hans hustru erhålla visst underhåll.

Inlades ett inbördes testamente emellan Olof Pehrsson i Lungsjön och hans hustru, Brita Jonsdotter, emedan de voro båda komna till en hög ålder. Den som överlever den andre skulle få nyttja och behålla all kvarlåtenskapen, oklandrat av deras arvingar på båda sidor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar