söndag 13 januari 2019

Nu dansas julen ut!!!

Tjugonda-Knut och nu är det dags att avsluta julen för denna gången. De här marsipanfigurerna har otroligt nog hållit ända till nu.


Men nu är det bara snögubben kvar :-)


Och den försvann också senare när det började att snöa. Så nu har vi faktiskt julstämning ute!!

tisdag 1 januari 2019

Greta Johanna Jonsdotter Omberg (1846-1929)

Greta Johanna Jonsdotter Omberg föddes 1846 11/7 i Ottsjö, Ådals-Liden sn som en dotter till Jonas Persson (1801-1868) och hans andra hustru Brita Magdalena Johansdotter (1808-1898). Dessa två var även föräldrar till min farfars mormor. Greta flyttade 1866 till Granvåg, Sollefteå sn och var piga där, möjligen hos en bror. Medan hon bodde där fick hon också en dotter utom äktenskap men barnet levde bara i ett par månader. 1868 flyttar hon till Hågesta i samma socken och skrivs då som piga hos kronolänsman Nils Sjödéns (1814-1873) tjänstefolk. 1873 flyttas hon över till samma sida som kronolänsman finns på men kan då möjligen vara piga hos sonen och bryggeriägaren Axel Gottlieb Sjödén eller hans bror,även han som sin far kronolänsman, Johan Gottfrid Sjödén. I april 1875 flyttar hon iväg till Norra Tarsele, Junsele sn. Hon skrevs först som Jonsdotter, senare som Jonsdotter Omberg för att när hon flyttar till Junsele sn bara skrivas med efternamnet Omberg. Förnamnet skrivs också ibland som Margareta. Brodern i Granvåg har nu flyttat till Tarsele och återfinns på samma sida som hon flyttar in till. Greta gifte sig 1875 6/6 i Junsele sn med Jöns (Jonas) Persson Allberg. Han föddes 1853 20/12 i Alanäs, Alanäs sn som en son till Per Jönsson och Maria Kristina Hansdotter. Vid giftermålet skrivs han som skräddare i Tåsjö sn men flyttar senare in till Bölen, Junsele sn dit även hustrun flyttar. 1880 flyttar familjen till Västanbäck, Sollefteå sn och han fortsätter som skräddare. Det finns en notering om att gården kallas för Sahlenska gården.1892 flyttar familjen vidare till Billsta, samma församling och senare finns en notering om att de bor i Köpingen på Storgatan 24B. Han kallas ibland för Jonas som också är hans dopnamn och skrivs senare som f.d. skräddare och gårdsägare. Ser ut som sonen John möjligen tar över skrädderiet (Allbergs) men han avlider redan 1919 och vad som händer med skrädderiet då är det kanske någon annan som vet? Maken avlider i Sollefteå stad 1926 25/8 och dödsorsaken anges vara leverkräfta (levercancer). Hustrun dog 1929 30/5 och där var det hjärnblödning och åderförkalkning i hjärtat som ändade hennes liv.

Hustruns dotter utom äktenskap:
d. Brita Margretha                        (1867-1867)

Makarnas barn:
d. Maria Brigitta Alhilda              (1875-1966)
d. Alma Christina Johanna          (1877-1973)
s. Petrus Teodor                             (1879-1943)
s. John Wallfrid                              (1881-1919)
d. Jenny Margreta                          (1883-1978)
d. Ida Elisabeth                               (1886-1977)
s. Karl Richard                                (1888-1965)


Avslutningsvis kommer en bild av familjen (tack till Björn). Stående från vänster Alma, Teodor, Jenny Alfhilda och John. Sittande från vänster Margareta, Richard, Jöns och Ida.

måndag 31 december 2018

Gott Nytt År!

Julen blev inte riktigt som tänkt då vi blev magsjuka och fick åka hem från Forsnäs och Norrland betydligt tidigare än vad som var tänkt. Så nu blir det ett nyår utan snö hemma istället men vi fick i alla fall se lite snö och hade en jättefin vinterdag där uppe med lite pulkaåkning. Så med några bilder därifrån säger jag nu

Gott Nytt År!
söndag 23 december 2018

Vem är detta?

Någon som känner igen damen på detta foto?


Kortet har jag fotat av för många år sedan. Har glömt nu var jag lånat det (skriv alltid upp direkt är en bra erfarenhet) men har ett svagt minne att det skall vara från Kanada eller USA och att det skulle vara Hans Johan Nordins fru. Hans Johan var en bror till mormors far och han utvandrade till Amerika och försvann. Dödförklarades på 1950 eller 1960-talet och ansågs då vara avliden senast på 1920-talet. Min bror hittade honom för några år sedan och han dog någon gång i början av 1900-talet men var då gift och hade ett barn.

lördag 22 december 2018

Bilder från Forsmo

Här kommer tre bilder från Forsmo, Ramsele sn, byn där min pappa, farfar och farfars far växte upp.

 
Bild på husen öst i byn taget från Fjällsjöälven.


Samma hus igen men nu fotade uppe från Grönbäck.


Och slutligen från färjestället i Forsnäs. Någon som kan berätta mer om husen?

fredag 21 december 2018

Det hände i Ramsele 1973

1973 
* Flottledsrensning utförs i form av beredskapsarbete i Gideån, Eldsjöån, Lafsån, Kvarnån, Vimmervattenån och Tarån.
* En modernt utrustad lekplats byggs på den vildvuxna tomten bakom gamla föreningshuset i Edsele. * Ks motsätter sig överlantmätarmyndighetens förslag om indragning av lantmäteriets lokalkontor i Ramsele. Ks påminner också i sitt beslut att Ramsele är klassad som serviceort, och ställer frågan, "hur skall servicen kunna bibehållas då staten endast fortsätter att bedriva avvecklingspolitik".
* Läkarstationen i Ramsele byggs till, och upprustas för att inrymma tvåläkarstation, distriktsköterska, arbetsterapeut m.m.
* Ramsele Hembygds- och kyrkokör fyller 50 år. Kommunen uppvaktar med ett verk av den lokale konstnären Anselm Runo. Tavlan ska hänga i församlingshemmet.
* Med anledning av den förestående sammanläggningen med Sollefteå, utses en festkommitté för att arrangera ett festligt och värdigt avslut på suveräniteten.
* Ramsele jaktskytteklubb beviljas ett kommunalt bidrag på 19.000:- för uppförande av en stuga vid älgskyttebanan. Stugan ska både fungera som sekretariat och som kaffeservering vid tävlingar.
* Kf beslutar att Stiftelsen Ramsele Småindustrier får behålla sitt säte i Ramsele och bedriva sin verksamhet i Ramsele i oförändrat skick även efter 1 januari 1974.
* Edsele Missionsförsamling beviljas ett bidrag av 1.000:- för installation av elektrisk värme i stora samlingssalen i Utanede missionshus.
* Efter en begäran från Strandmons Bygdeförening efterskänker kommunen sina 21 andelar i bygdegården.
* 1,5 miljoner kronor anslås till uppförande av ett hantverkarhus vars totala yta beräknas till ca 1.700 m2 . Huset, som till stor del ska finansieras genom statsbidrag, är avsett för uthyrning till bland andra Sollentunaföretaget AB Erik Sundberg som avser flytta sin verksamhet till Ramsele. 

Det var slutet för Ramsele Storkommun då kommunen överfördes till Sollefteå kommun och rär finns Ramsele än idag. All fakta som jag presenterat finns här.
 

torsdag 20 december 2018

Ett vykort på Tradera

Hittade ett gammalt kort på Tradera. Tyvärr såg jag det för sent så auktionen var redan slut. Motivet är iofs ganska känt och jag har ett tidigare.


Det som är riktigt intressant med detta exemplar är att det är skickat till en värnpliktig vid namn Tarander. Vet ännu inte vem det är men man kanske kan spåra vem genom det nummer som finns.


Någon som vet vem han är? Kortet skall vara från 1941 eller 1942.

onsdag 19 december 2018

Det hände i Ramsele 1972

1972
* Polismästaren föreslår att antalet polismän inom Ramsele lokalvaktområde minskas från nuvarande fem till fyra personer. I ett yttrande hävdar Kf att det faktiska antalet tjänster under en längre tid bara varit tre, varför man nu, vid en eventuell personalminskning till fyra man, också kräver att styrkan, även i realiteten, ska vara just fyra man.
* Brandchef Knut Mattsson anhåller om att få köpa en trådlös personsökare till brandkåren. Ks beslutar att, om det är ekonomiskt möjligt, uppta 25.000:- vid upprättande av 1973 års budget. 
* Arvid Östman, Terrsjö, beskriver i en motion de skadeverkningar som bävrar förorsakar i kommunen. Motionären anhåller dels om tillstånd att riva ett antal dammar, och dels om en lösning av ersättningsfrågan. Kf beslutar att ingå till Länsstyrelsen med yrkande om åtgärd. Efter utförd besiktning meddelas dock att vare sig Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för närvarande har några medel för att ersätta skador orsakade av bäver. Däremot ger polismyndigheten tillstånd att riva vissa dammar.
* Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Kungl. Maj:t avslagit Ramsele kommuns framställning om att få kvarstå som självständig kommun. Ks beslutar enhälligt att representanter från partierna ska uppvakta regeringen och understryka att det är ansvarslöst mot kommuninvånarna att tvingas till sammanslagning med Sollefteåblocket. Sedermera avslår även Kungl. Maj:t framställningen.
* Färdtjänst för handikappade införs fr.o.m. 1 juli. Den åkande svarar själv för grundavgiften 2:-, och 10% av resekostnaderna, i de fall dessa överstiger 20:-.
* Trädgårdskonsulent Torsten Lundgren, Hushållningssällskapet, påpekar brister i markplaneringen på ett antal platser i centrala Ramsele. Ks beslutar anslå 55.000:- till planteringar och trädgårdsprojektering, samt för anlitande av konsult.
* En stor satsning på fritidsfiske inleds. Bl.a. ska ädelfisk inplanteras i lämpligt vattensystem, och en mindre kläckningsanläggning byggas.
* Vägverket vill upphöra med snöröjning av gångbanor inom Ramsele samhälle, då trafiken vintertid bedöms så ringa att vägens körbana är fullt tillräcklig för all trafik. Ks beslutar meddela Länsstyrelsen att snöröjning av denna led är en nödvändighet, då många skolbarn dagligen går den aktuella sträckan.
* Kommunen övertar ansvaret för Vagnede idrottsplats från Ramsele IK, eftersom kostnaderna för anläggningens skötsel blivit en alltför stor belastning för föreningens ekonomi.
* Partistödet höjs från nuvarande 600:- till 1.000:-.
* En björn har skjutits i Ramsele och frågan om inte kommunen ska försöka köpa det döda djuret diskuteras. Ks beslutar slutligen att ta kontakt med berörda myndigheter för att om möjligt förvärva björnen.

tisdag 18 december 2018

Det hände i Ramsele 1971

1971
* Länsstyrelsens föreslår en ny lantmäteriorganisation, med innebörden att Ramsele fortsättningsvis ska tillhöra distriktet med Sollefteå kommunblock och Fjällsjö kommun. Med distriktskontoret stationerat i Sollefteå och blott ett, på obestämd tid framåt, lokalkontor förlagt till Ramsele, motsätter sig Ks bestämt förslaget.
* Då livräddningsbåten totalförstördes under fjolårets badsäsong, söker fritidsnämnden anslag för inköp av en ny båt, vilket också beviljas med 750:-.
* Centralantennanläggningarna i kommunens fastigheter kommer att kompletteras med nödvändig utrustning för att möjliggöra TV2-mottagning.
* Kommunstyrelsen föreslår att en begäran ingås till Nya Systembolaget om att systembutik öppnas i Ramsele. Ks anser att eftersom Ramsele tätort är ett naturligt handelscentrum för kommunens invånare, och att de kunder härifrån som handlar systemvaror i Sollefteå eller Strömsund även köper andra produkter som annars skulle ha inköpts i hemortens butiker.
* Kommunfullmäktige tillstyrker att logen Fosterlandsvän, för sanering av samlingslokalen Faxen, beviljas statligt saneringslån och rekonstruktionsbidrag om sammanlagt 270.000:-. *Barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd avvecklas och ersätts av en nyinrättad social centralnämnd.
* Fritidsnämnden får 10.000:- för framställning av nya turistbroschyrer. Då man vill locka turister även annan tid än juli månad, kommer den nya utgåvans bildmaterial att kompletteras med vintervyer.
* Medel anslås för anläggning av tolv stycken minigolfbanor på grönområdet mellan busstationen och nipkanten söder därom.
* Edsele AIK anhåller om bidrag för iordningställande av ett 2,5 km långt elljusspår. Ks återremitterar ärendet till byggnadskontoret för kostnadsberäkning.
* För att underlätta inplaceringen av tjänstemän från Ramsele vid kommunsammanläggningen med Sollefteå i januari 1974, återbesätts inte den lediga kommunalingenjörstjänsten, utan Ramsele ges istället tillgång till Sollefteå kommuns fastighetsingenjör en dag/vecka.
* Den nya renhållningslagen (SFS 892-70) innebär för Ramsele kommuns del att det kommunala renhållningsansvaret inte bara omfattar hälsovårdstätorterna Ramsele och Edsele, utan utvidgas till att gälla hela kommunen. Kf ansöker om dispens från renhållningsskyldigheten för de byar där "avstånd, antal hushåll och befolkningsutveckling är sådan att kommunal renhållning varken nu eller senare synes motiverad".
* Med anledning av den obetydliga inkomst (28:50 under år 1970) som erhållits i samtalsautomaten på skoltomten, Nordantjäl vill Televerket nu avlägsna telefonkiosken. Ks beslutar föreslå omplacering av kiosken till Nordantjäls affär för att där eventuellt åstadkomma större lönsamhet.
* Efter ett sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Kf, dels att upphäva sitt beslut av den 23. 1. 1970 § 1, om sammanläggning med Sollefteå kommun den 1 januari 1974, och dels att ingå till Kungl. Maj:t med begäran om att få kvarstå som egen kommun.

måndag 17 december 2018

Flygfoto V

Här har jag också hittat ett flygfoto av min farmors hemman och det kortet är taget 1970


Farmors hus det gula, bryggstuga mitt i bilden, lagården där ovan och lador till höger.

söndag 16 december 2018

Tredje advent!

Är det idag och då kom den första riktiga snön i Norrköping.


Inte mycket men några cm och det ser ut att kunna bli runt noll eller någon minusgrad framöver så kanske att det blir kvar till jul.


Ebba hade några kompisar hemma idag med föräldrar så det blev att baka och göra en massa godsaker.

lördag 15 december 2018

Flygfoto IV

Med det nya sättet att söka på ArkivDigital så var det lätt att hitta huset som mormor, mamma och jag är uppväxt i. Alla bilderna hämtade från ArkivDigitals samlingar.


Flygfoto sedan 1970. Logen är på sin gamla plats där den stod innan vi tog ner den och byggde upp den ingen på en mindre blöt plats. Detta år bodde jag med mina föräldrar på övervåningen i det vita huset. Finns en lada i nedre vänstra hörnet som jag inte kommer ihåg.


Detta kort är taget 1985 och då var jag mest hemma på helgerna eftersom jag gick på gymnasiet nere i Sollefteå. Logen är fortfarande på sin plats men det ser ut som om den andra ladan är borta eller möjligen utanför bild. Lärkarna som mamma satt en gång bakom vårt hus har vuxit rejält.


Fotot 1993 är en sommarbild och nu är logen på sin nuvarande plats. Den gamla ladan som tidigare stod nere där bäcken korsar landsvägen är flyttad och står mellan logen och vedboden. Stora garaget har vi också fixat till, tagit ned det gamla och satt upp nytt med plåt i väggarna istället för stora vita tegelstenar. Den gamla Ford Tanus från 1971 och min blå Opel reservdelsbil finns fortfarande kvar på bilden men är borta sedan länge nu. 

fredag 14 december 2018

Flygfoto III

För några veckor sedan så började jag titta lite på flygfoton i ArkivDigital och skrev också en instruktion om hur man hittar bilder. Nu har de fixat till ett mycket enklare verktyg att få tag på de bilder som man vill ha.


Nu finns det en extra rad i menyn till vänster på ArkivDigital som säger Flygfoton. Om man klickar på den så får man följande vy.


En karta över landet där man kan zooma sig in i bilden med + och ut med -.


Zooma in till dess du är på rätt plats och ser små nålar. Genom att föra pekaren över en nål kommer det upp mer information om volymnamn, antal bilder och fotoår. Klicka på nålen och då kommer första bilden i volymen upp.


Sedan är det bara att leta fram de bilder som är intressanta. Lycka till.

torsdag 13 december 2018

En släkt från Ramsele!

Jag kommer under några veckor att forska lite om denne man som var gift med en syster till min mormors mor.
Min mormors mor Anna Persdotter, gift Nordin, är hon till vänster på bilden. Mannen med familj bodde i detta hus i Forsnäs, Ådals-Liden sn under många år.
Huset flyttades senare till Ramsele och blev Hantverkshuset.

onsdag 12 december 2018

Fale Bure Ring

Idag så kom det hem i brevlådan, manus till Fale Bure Ring andra editionen från 1939. Här finns alla texter och repliker. Spelet som spelades vid Ramsele gamla kyrka var författat av Adolf Råde. Han var kyrkoherde i Ramsele men jag har inte hittat exakt när. Född på 1880-talet i Nordmaling. Någon som vet mera om honom och kanske till och med har en bild av honom.


Jag hittade inga flera namn på skådespelare och statister utan det får jag fortsätta att leta.
 

tisdag 11 december 2018

Det hände i Ramsele 1970

1970 
* Två alternativa tidpunkter för kommunsammanslagningen med Sollefteå diskuteras; 1 januari 1971 och 1 januari 1974. Nämnden beslutar föreslå Kf det senare alternativet.
* Fritidsnämnden föreslår att en ordinarie fritidsassistenttjänst inrättas. Tanken är att den nye assistenten ska hålla kontakt med olika organisationer beträffande lokaler och anläggningar samt biträda idrottsföreningarna inom kommunen som instruktör.
* En ny brandbil av typen Volvo N 86-44 till ett pris av 45.000:- köps in till kommunen. Leverantör är Motor-Companiet i Sollefteå.
* Den lokala skattemyndighetens (häradsskrivarens) mottagning i Ramsele dras in på grund av minskande besöksfrekvens.
* Kommunalkamrer Jan Andersson överväger att lämna Ramsele då tjänstebostaden inte uppfyller hans krav på komfort. Nämnden beslutar medverka till att lämplig bostad anvisas samt att erbjuda Andersson en något förmånligare löneplacering. Inte desto mindre bestämmer sig Andersson för att begära avsked från sin tjänst och flytta från orten. Till ny kommunalkamrer utses sedermera herr Sven Pettersson.
* Kn beslutar anföra besvär hos Kungl. Maj:t över Länsstyrelsens beslut om ändrad valdistriktsindelning.
* Representanter från Sollefteå sjukhus har vid ett besök påtalat behovet av en vårdcentral i Ramsele. Nu planeras en central, vars yta skulle bli ca 200 m2 , som ska kunna erbjuda husmodersgymnastik, barn - och mödravård samt sjuksköterskemottagning, och dessutom vara handikappanpassad. Nämnden beslutar överlämna ärendet till byggnadskontoret för beaktande.
* Västra Ångermanlands kommunaltjänstemannaavdelning föreslår att en företagsnämnd inrättas i kommunen. Kn bifaller framställningen.
* Brandsoldaterna i Edsele entledigas från sina uppdrag då brandkårens verksamhet centraliseras till Ramsele. LION:s får i uppdrag att sälja utrangerat material på auktion, där bruttointäkterna ska delas lika mellan hjälporganisationen och kommunen. Den brandbil som varit stationerad i Edsele säljs mot anbud.
* Bygården i Edsele får tilläggsanslag för inläggning av mattor och inköp av elektrisk spis och kokkärl.
* Postverket överväger nedläggning av diligenslinjen Strömsund - Ramsele på grund av dålig lönsamhet och anhåller om ett uttalande från kommunens i frågan. Nämnden beslutar att motsätta sig den föreslagna förändringen.
* Nämnden föreslår Kf att affärs- och bostadshus (s.k. Centrumhus) till en kostnad av 1.900.000:- uppförs i Ramsele centrum på fastigheten Nyland 1:13.
* Hotell Färnlöf utarrenderas till källarmästarparet Frank och Elisabeth Kjernsvik. Arrendatorn förvärvar även befintligt lager av matvaror och drycker, vilket kommunen förpliktar sig att på samma villkor återköpa om arrendatorn "drabbas av obotlig sjukdom eller faller ifrån".

måndag 10 december 2018

Det hände i Ramsele 1969

1969
* Gamla telelokalerna i bankhuset hyrs ut till Carlssons Offsettryckeri.
* Ett flertal ansökningar om, dels nybyggnadsbidraget till småhus, och dels om bidrag för enskilda va-företag, inkommer till kommunen.
* Tre "intensiva letare", Werner Nilsson, Gunnar Nilsson, båda Ramsele och Per Olof Persson, Högbynäs, belönas för sina prestationer under Mineraljakten Y 68.
* Nämnden beslutar föreslå Kf att, 1) undervisningen vid Imnäs skola läggs ned fr.o.m. läsåret 1969/70 och att barnen därefter hänvisas till Forsnäs skola, Ådalslidens kommun, och 2) undervisningen vid Vägersjö skola centraliseras till Edsele skola fr.o.m. samma läsår.
* Ramsele folkbibliotek får tilläggsanslag för inköp av grammofonanläggning som planeras bestå av 4 st. lyssnarapparater, högtalare och bandspelare. Under året föreslår nämnden bl.a. följande projekt som beredskapsarbete:
       turiststig genom den s.k. Kodalen.
       utförande av gatubelysning längs väg 331.
       rivning av saneringsfastighet i Ramsele centrum.
       anläggande av bad vid Edslan i Edsele.
       ombyggnad av Hotell Färnlöf.
       nybyggnad av busstation och busstorg i Ramsele.
       asfaltering av torget i Ramsele.
* Efter en framställan från Biblioteksstyrelsen anslås 6.500:- till inköp av textilier och möbler i samband med bibliotekets flytt från församlingshemmet till nya skolan i Edsele.
* Länsstyrelsens översyn av kommunens indelning i valdistrikt orsakar en del förändringar; Gideåbergs valdistrikt överförs till Ödsgård och Vallens och Imnäs valdistrikt överförs till Kyrkbygden.
* Nämnden beslutar uppdra till byggnadskontoret att planera ytterligare pensionärsbostäder.
* Broar över Prästbäcken och Molinsbäcken i Edsele ska byggas.
* SJ föreslår nedläggning av vagnslasts- och styckegodstrafik vid Betåsen fr.o.m. 1 juni 1970. Nämnden motsätter sig förslaget då fungerande godstrafik vid Betåsen är av stor vikt för kommunen.

söndag 9 december 2018

Det hände i Ramsele 1968

1968
* Gustaf Höglin väljs till ny ordförande i Kn.
* Den av Kf tillsatta kommittén för utredning av den kommunala PR-verksamheten betraktar följande faktorer som de mest betydelsefulla när det gäller en kommuns anseende; God ekonomi, God personalvård, Klok skattepolitik, Långsiktig planering, Personalens uppträdande, Muntlig och skriftlig korrespondens och Framsynta kommunalmän.
* Byggnadsnämnden föreslår att den s.k. Utsiktsnipan ombildas till ett naturreservat, för att åt framtiden bevara kommunens "vackraste och mest kända utsikt".
* Lokala studieförbund får extra bidrag för studiecirklar om högertrafikomläggningen.
* Kommunen köper Hotell Färnlöf, inklusive fastigheten Nyland 1:8, av fr. Anna-Stina Eliasson. Köpeskillingen blir 331.100:-.
* Ramsele Snickerifabrik får uppdraget att uppföra tio fritidsstugor vid Ramselesjön.
* Kommunalt bidrag utgår till enskilda skogsägare för ungskogsröjning med 50% av den enskilde skogsägarens kostnad. Röjningen utförs som beredskapsarbeten.
* Knut Mattsson, Ramsele, utses till ny brandchef efter avgående Carl Jarbro.
* Ett förslag från samarbetsnämnden om inrättande av industristiftelse avslås av nämnden.
* Nipsippans växtområden behöver översyn, enligt byggnadsnämnden. Främst är det Nylandsänget, "Kodalen", några områden i Edsele och Backinget. Nämnden beslutar föreslå att 4.700:- anvisas ändamålet.
* Nya avgifter för sophämtning fastställs till 69:60/år för ett egnahemhushåll (dock tillkommer 10:- om fastighetsägaren använder egen tunna i stället för säcksystemet), och för hushåll i hyreshus blir det nya priset 74:40/år. 
* Gatubelysning från nya bron över Faxälven till Lungsjövägen ska dras med hjälp av svårplacerad, äldre arbetskraft. Ca 1/3 av kostnaden utgörs av statsbidrag. 
* Innehavare av apoteket i Sollefteå, Per Westling, påpekar i en skrivelse att Ramselefilialens lokaler är otidsenliga och dessutom att apoteket ligger för långt ifrån centrum. Nämnden beslutar uppdra till byggnadskommittén att i samband med planering för kommande nybyggnad beakta apotekets behov av lokaler. 
* Projektet "Provhus i barkbetong" avslutas då man funnit resultaten av gjutningsproven otillfredsställande. Dessutom ska kommunens intressen i bolaget AB Barkbetong snarast möjligt avvecklas. 
 

lördag 8 december 2018

Erik Olof Henriksson (1846-1908)

Erik Olof Henriksson föddes 1846 28/3 i Långvattnet, Junsele sn som en son till Henrik Nilsson (1809-1874) och hans hustru Kajsa Märta Jonsdotter (1810-1866). Han gifte sig 1873 23/11 i Ramsele sn med Märta Johanna Eliasdotter. Hon var född 1855 25/3 i Lillterrsjö, Ramsele sn som en dotter till Elias Eliasson och hans hustru Stina Johanna Persdotter. Makarna bodde först i Långvattnet för att 1882 flytta till Lillterrsjö, Ramsele sn där han skrivs som arbetare. Erik Olof dog där 1908 22/11 och dödsorsaken var lunginflammation och han avled på Backe sjukhus, Fjällsjö sn. Hustrun bodde kvar i byn och avled där 1935 5/12.


Erik Olofs Märta (tack Cathrine för att jag får använda bilden)

Makarnas barn:
d. Cajsa Johanna                     (1874-1875)
s. Erik Elias                              (1875-1965)
d. Märta Johanna                   (1877- 1957)
d. Hinrika Karolina                (1880-1880)
s. Nils Johan                            (1881-1952)
d. Kristina Elisabet                (1885-1971)
d. Brita Karolina                     (1888-1894)
s. Henrik Otto                         (1891-1955)
s. Petrus Emanuel                  (1894-1962)
s. Olof Gustaf                          (1896-1919)
s. Karl Elvert                           (1902-1959)

Erik Olofs far Henrik var en bror till min morfars farfars far